• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Rekabet Hukuku ve Teşvik meselesi

  • Devlet Yardımları Rekabet Hukuku'nun önemli bir bölümünü teşkil eder. Ancak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun içerisinde yer almamıştır. Halbuki Rekabet Hukuku'muzun temelini oluşturan Roma Antlaşması'nın 92. maddesi devlet yardımlarının bazı ürünleri ya da bazı işletmeleri üstün duruma getirerek rekabeti bozan veya bozmak tehdidi yaratan, hangi şekilde olursa olsun devlet kaynakları aracılığıyla yapılan yardımlar ortak pazarın düzgün işleyişi ile bağdaşmaz ilkesini vazetmektedir. Ayrıca rekabeti bozmayan devlet yardımları belirtilmiş ve de rekabeti bozmayacağı ve iç pazarın düzgün işleyebilmesi ile "bağdaşabilir" teşvikler de ayrıca tadad edilmiştir. rnrnTürkiye 1/95 Sayılı OKK ile aynı ilkeleri imza ve karar altına almıştır. Ancak AB'ye uyumlu teşvik yasası henüz çıkartılamamıştır. rnrnBurada izlenecek yol çok basittir. TBMM, Roma Antlaşması'nın 92. maddesinde tadad edildiği şekilde bir çerçeve kanunu yasalaştırır. 93. Madde'ye benzer bir yapıda izleme ve izin verme görevi Rekabet Kurulu'na verilir. Ayrıca da 94. Madde benzeri bir biçimde Rekabet Kurulu Hükümet ile işbirliği halinde çerçeve kanun ile uyumlu yeni teşvik mekanizmaları önerir ve bu önerileri Yürütme tarafından uygulamaya alınır. rnrnSistem şöyle olmalıdır: Çerçeve Kanun'da belirlenen teşvikler için Rekabet Kurulu'ndan izin gerekmez. Ancak 92 (3) Madde'nin Ortak Pazar'ın düzgün işleyişi ile bağdaşabilir şeklinde kabul edilen ve tadad edilen hususlarda Rekabet Kurulu'nun iznine başvurulur. Nedeni çok basittir: Gerçekten de verilen bu teşvik rekabet piyasaları ile bağdaşabilmekte midir, yoksa rekabeti bozmakta mıdır İşte bu kararı Rekabet Kurulu vermelidir. rnrnYıllardır yazdığım bir husustur teşvik meselesi. Ancak teşvikler her siyasi iktidarın en büyük silahı olmuştur. Teşvikler kalksa -elbette ki kalkamaz, çünkü en gelişmiş ülkeler de bile mevcuttur- ya da denetime tabi kılınsa siyaset yapmanın cazibesi bile ortadan kalkar bizim ülkemizde. rnrnTeşvikler Rekabet Kurulu'nun denetimine taşınır ise, düşüncem odur ki, enflasyon yirmi puan aşağı iner bir gecede. rnrnYarınki yazımda rekabeti engellemeyen ya da kısıtlamayan teşvikleri anlatacağım.