• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Özerkliğin nimetleri ya da savunma hakkının özgürce kullanımı üzerine

  • Şimdi hatırlıyorum da Rekabet Kurulu ilk icraatlarına başladığında ortalık biribirine girmişti. Nedir bunlar Devlet içinde Devlet olmuşlar, kimseden emir almıyorlar, idari ve mali özerklikleri varmış, böyle iş olur mu nidaları yükselmişti tüm çevrelerde. Halbuki evvelsi gün görüldü ki, Rekabet Kurumu nezdindeki ilk sözlü savunma toplantısında taraflar özgürce kendilerini ifade edebildiler. Rekabet Kurulu Başkanı Prof.Dr.Aydın Ayaydın ve on Kurul Üyesi siyasi ve iş çevrelerinin baskısından tamamen uzak olarak kamuoyunda tüpgaz vakası olarak bilinen büyük tevzi şirketleri ve yerel firmaların arasındaki rekabet ihlali iddasını taşıyan bu ciddi dosyayı tarafsızca son aşamasına kadar getirebildi. rnrnBu sonuç benim için çok doğaldır. Toplantı sabahı mesela ne Başbakan ne de iş çevrelerinin derneklerinin bir başkanı Kurul Başkanı'na telefon edip destek isteyebildi. Çünkü Kurul özerkti. Yasalar ile korunuyordu. Bu durumda da hukukun üstünlüğü salonda tecelli edebildi. rnrnTarafların özgürce kendilerini ifade edebilmelerine olanak tanındı. Tarafların bir yıla yakın süredir yapıtıkları yazılı mücadeleleri sonucu son kez de sözlü olarak dinlenmeleri ile perde indi. Şimdi Kurul nihai kararını açıklayacak. rnrnTürkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Sözlü Savunma toplantısının büyük bir düzen içerisinde geçmesi bu modern yasanın Batı örneklerinde olduğu gibi uygulanabileceğini gösteriyor. Bu ilk denemeden yüz akı ile çıkılmıştır. Bu gelişmeler ülkemiz için gurur vericidir. rnrnKurul'un toplantının tümünün basına açık olarak yapılması yönünde gösterdiği irade yerinde bir uygulama oldu. İlk uygulamanın kapalı kapılar ardında yapılması şüpheleri ve çeşitli spekülasyonları ortaya atardı. rnrnBir gün süren bu zorlu maratonda salon düzeni ve usül yönünden eleştirilecek bir yön yoktur. Sadece büyük bir toplantı salonu ihtiyacı vardır. Gerçi tüm kameralar ve basın mensuplarına ayrılan yerlerde rahatça görev yapabildiler. Kameralar ve basın önünde savunma işlerine ilk kez ABD'de ITC önünde bir savunma yaparken şahit olmuştum ve çok şaşırmıştık. Basına ayrılan yer taraflara ayırılan yerden daha büyüktü. Ancak taraflar başka vakalarda daha kalabalık olurlarsa o zaman biraz sıkışma olur. Mevcut salonu az taraflı vakalar için kullanmak gerekiyor. Çok taraflı vakalar için ise daha büyük bir salona ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. rnrn rnrnRekabet konuları Türkiye'de çok yeni olmasına rağmen kamuoyunun ilgisi mükemmel. rnrnGönül ister ki bu güzellikler adli yargıda da gerçekleşsin. Ama her şey kaynak işi Adalet Bakanlığı bu bütçe ile ne yapsın Bu ilk deneme göstermiştir ki, siyasi otoriteden uzak, mali özerkliği ve kaynakları tam olan kurumlar iş yapabiliyor. Buradan aldığımız ders ile Adalet Bakanlığı'nın bütçe imkanlarının geliştirilmesi için çalışmamız gerekiyor.