• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Tüpçülerin zor haftası

  • Bu hafta perşembe günü saat 14.00'de Rekabet Kurulu, kamuoyunda tüpgaz vakası olarak bilinen Adıyaman piyasasında ulusal LPG tevzi şirketleri ile bir yerel firma arasındaki rekabet ihlali meselesine ilişkin nihai kararını açıklıyor. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un uygulaması çok yenidir. Bu nihai karar Kurul'un bir soruşturma sonunda vereceği ilk nihai karar olacak. Hatırlayacaksınız, geçen salı günü de tarihimizin ilk sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilmişti. Bize düşen görev her yeni aşamada bu yeni uygulamaların ne olduğunun anlatılmasıdır. O bakımdan bugün yazımızda Kurul'un nihai kararların niteliğini inceleyeceğiz. rnrnÖncelikle bazı soruların cevaplarını bilmemiz gerekiyor: 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde sözlü savunma sonunda Kurul'un nihai kararını verme süresi nedir rnrnKurul, Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmaz ise gerekçesiyle birlikte 15 gün içinde nihai kararını verir. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Rekabet Kurulu hangi aşamalarda ve sürelerde nihai karar verebilmektedir rnrnRekabet Kurulu; rnrn Önaraştırma sonrasında soruşturmanın açılmamasına karar verdiği durumda, Önaraştırmanın yapılmasına karar vermesinden 40 gün sonra, rnrn Sözlü savunma toplantısı yapılmasının taraflarca talep edilmediği ve Kurulun da kendiliğinden sözlü savunma yapılmasına karar vermediği hallerde, nihai karar dosya üzerinde yapılacak incelemeye göre, soruşturma safhasının bitiminden sonra 30 gün içinde, rnrn Sözlü savunma yapılmasına karar verilmesine rağmen ilgili tarafların sözlü savunmaya gelmemesi halinde karar, belirlenmiş toplantı tarihinden sonraki bir hafta içinde dosya üzerinde yapılacak incelemeye göre, rnrn Kurul, sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmaz ise gerekçesiyle birlikte 15 gün içinde, nihai kararını verir. rnrnNihai kararlarının içeriğinde yeralması gereken unsurlar nelerdir rnrnRekabet Kurulu'nun vereceği nihai kararın içeriğinde bulunması gereken husulara bakıldığında; rnrnKararı veren kurul üyelerinin adları ve soyadları, rnrnİnceleme ve araştırma yapanların adları ve soyadları, rnrnTarafların ad ve unvanları ile ikametgahları ve ayırıcı nitelikleri, rnrnTarafların iddialarının özeti, rnrnİnceleme ve tartışılan ekonomik ve hukuki konuların özeti, rnrnRaportörün görüşü, rnrnİleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi, rnrnGerekçe ve kararın hukuki dayanağı, rnrnSonuç, rnrnVarsa karşı oy yazıları. rnrnAyrıca verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar şüphe ve tereddüte yol açmayacak şekilde açık yazılması gerekmektedir. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un nihai kararları ne zaman yürürlüğe girer rnrnRekabet Kurulu kararları, gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır.