• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Rekabet Kurulu Nihai Kararları üzerine bazı hatırlatmalar

  • Geçtiğimiz perşembe günü Rekabet Kurulu tüpgaz vakasına ilişkin nihai kararını verdi. Bu ilk ve emsal kararın verilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ndeki ilk rekabet ihlaline yönelik soruşturmada bitti. Şimdi bundan sonra neler olacak Gelişmeler üzerine her aşamayı geçtikten sonra yaptığımız şekilde bazı hatırlatmaları kamuoyunun dikkatine sunuyorum. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un nihai kararları gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlar. rnrnKanun'a göre Kurul'un kararlarına karşı yargı yolu açık mıdır Sorusu akla geliyor. rnrnRekabet Kurulu'nun verdiği nihai kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli para cezalarına karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren süresi içinde (60 gün) Danıştaya başvurulabilir. rnrnSüresi içinde yargı yoluna başvurulmazsa karar kesinleşir. rnrnDiğer çok önemli bir husus ise, para cezaları Kurul'un kararı kesinleşmeden tahsil edilmez. rnrnKurul'un nihai kararının kesinleşmesinden sonra diğer akla gelen bir soru da; 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre zarara uğrayan kişi veya teşebbüslerin tazminatlarının tahsili ne şekilde gerçekleşecektir rnrnHer kim Rekabet Kanunu'na aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. rnrnZararın oluşması birden fazla kişinin davranışları sonucu ortaya çıkmış ise bunlar zarardan müteselsilen sorumludur. Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilirler. rnrnBu durumda rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. rnrnYarın yazımızda diğer bazı önemli hususlara değineceğiz.