• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Topluluk Rekabet Hukuku'nda son gelişmeler

  • 1997 yılı içerisinde ve özellikle de Amsterdam Zirvesi sonucunda üye ülkelerin, Komisyon'un rekabet politikaları konusundaki faaliyetlerine güvenoyu vermesiyle, Komisyon, Topluluk'ta mukim teşebbüslerin daha modern bir rekabet mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermelerine yönelik bir mevzuat yenileme hareketine girişti. rnrn rnrnKomisyon'un bu atağı ilk meyvesini, üretici ve dağıtıcı teşebbüsler arasındaki ticari ilişkileri düzenlemeye ve dikey kısıtlamalara yönelik rekabeti bozucu eylemleri önlemeye yönelik uzun vadeli stratejileri içeren Yeşil Kitap'ın yayınlanmasıyla verdi. Komisyon, içerisinde bulunduğumuz sene içerisinde ise hem Yeşil Kitap'ta sözü edilen konulara ilişkin bir Öneri hazırlayacak hem de benzer bir çalışmayı da yatay anlaşmalara yönelik olarak yürütecek. rnrn rnrn1997 yılı içerisinde gerçekleşen bir diğer mevzuat tadilatı ise birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin Konsey Tüzüğü ile gerçekleşti. Bu konuda Komisyon'un 1996 yılında Konsey'e sunduğu Öneri kapsamlı bir şekilde onay görmüş oldu ve değişiklikler 1 Mart 1998 tarihinde yürürlüğe girdi. rnrn rnrnGeçtiğimiz yıla damgasını vuran bir diğer değişiklik ise "de minimis" kavramında, yani, rekabet kanunu ihlallerinin gözardı edilebilme kriterlerinde gerçekleşti. Bu doğrultudaki yeni düzenlemelere göre anlaşmaların Topluluk boyutunda kabul edilebilmeleri için daha önceden mevcut olan 300 milyon ECU'lük ciro tabanı ortadan kalktı. Bu da demek oluyor ki, yeni düzenleme, ilgili ürün pazarında küçük pazar paylarına sahip olan ama buna karşılık büyük ölçeği olan teşebbüsleri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş. rnrn rnrnGelelim diğer düzenlemelere. rnrn rnrnGeçtiğimiz yılın Ekim ayının başlarında Komisyon, milli kurumlarla Komisyon arasındaki yetki sınırlarını netleştirmeye ve kurumlar arasındaki işbirliğini tesis etmeye yönelik bir Tebliğ yayınladı. Tebliğ'den çıkan sonuç ise Komisyon'un, gerçekten Topluluk boyutundaki ihlallere konsantre olma isteğini teyit etmekte. rnrn rnrnSon olarak da, Komisyon 1997 yılında, teşebbüslerin, birleşme devralma işlemlerine yönelik kendi faaliyetlerini düzenlerken çoğu kez Komisyon'un ilgili ürün pazarı kavramına yönelik yaklaşımlarını hesaba katmadan (bilerek veya bilmeyerek) hareket etmeleri sonucunda Topluluk Rekabet Kanunları'nı ihlal eder duruma düşmelerinin önüne geçmeye yönelik olarak bir Tebliğ yayınladı. Bana sorarsanız, Komisyon'un 1997 yılındaki en verimli çalışması da bu konudaki Tebliğ oldu.