• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Rekabet Kurulu'nun Franchising Anlaşmaları'na ilişkin Tebliği yayınlandı

  • Rekabet Kurulu, Avrupa Birliği'ne uyumlu Franchising Anlaşmaları'na ilişkin Tebliği'ni (1998/7) yayımlandı. Böylelikle Türkiye'de dağıtım sistemini rekabet hukuku anlamında düzenleyen tebliğlerin dördüncüsü de yayımlanmış oldu. Bundan önce Kurul'un Tek Elden Dağıtım (1997/3), Tek Elden Satın Alma (1997/4) ve Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmaları'na (1998/3) ilişkin tebliğleri mevcuttu. rnrnFranşiz işinin gün geçtikçe geliştiği ülkemizde sözkonusu tebliğe fevkalade büyük bir ihtiyaç vardı. İşlerini usulüne uygun olarak düzenlemek isteyen işletmeler Topluluk tebliğine uygun olarak sözleşmelerini hazırlıyor ve bireysel muafiyet elde etmek amacı ile Rekabet Kurulu'na başvuruyorlardı. Diğerleri ise hiç bir bildirimde bulunmadan 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı işlemlerine devam ediyorlardı. rnrnŞimdi ise Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında yeniden düzenlenecek sözleşmelerin Kurul'a bildirilmesi gerekmiyor. Ancak bazı hallerde bireysem muafiyet talebi için başvuruda bulunulabilir. rnrnTebliğin ana esaslarını bu sütunda bir çok kez dile getirdim. Bir kez daha anlatmak istemiyorum. Ancak burada dikkate edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Franchise alanlar, franchise hakkının konusu mal veya hizmetrin satış fiyatına ilişkin uyumlu eylemler gerçekleştirirlerse muafiyet geri alınıyor. Yani franchise verenin doğrudan ya da dolaylı olarak uç satış fiyatını belirlemesi yasakken, franchise alanların da aralarında aynı fiyatı uygulaması yasaklanmıştır.