• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • FRANCHISING ANLAŞMALARI VE YENİ DÜZENLEMELER

  • Dünkü yazımızda yeni yürürlüğe giren 1998/7 sayılı franchising anlaşmalarına ilişkin Tebliğ'i tanıtmaya başlamıştık, bugünkü yazımızda da konuya devam ediyoruz. rnrnFranchise alan, hizmetlerin tedariğinde, franchise verenin koymuş olduğu asgari kalite normlarına uyacak, özel malları kullanmalı veya satmalıdır. rnrnFranchise alan, hizmetlerin tedariğinde, sadece, franchise verenin imal ettiği veya onun dizaynları doğrultusunda üçüncü kişilerce imal edilen malları satabilir ve kulanabilir. Ancak, bu mümkün olmadığında, franchise'a konu olan malların yapısına uygun olarak, objektif kalite spesifikasyonları uygulanmalıdır. rnrnFranchise alan, franchise ağının bir üyesinin, buna franchise veren de dahildir, yer aldığı bir bölgede, doğrudan yada dolaylı olarak, benzer bir işle iştigal edemez. Franchise alan, anlaşmanın bitiminden sonra da bu yükümlülüğe, franchise'ı kullandığı bölge için, bir seneyi geçmeyecek bir süre boyunca uymak zorunda kalabilir. rnrnFranchise alan, rekabet içinde bulunduğu bir işletmenin sermayesinde, bu işletmenin ekonomik yönetimini etkileyecek güce sahip olacağından, mali çıkar sahibi olamaz. rnrnFranchise alan, franchise'a konu olan malları, sadece nihai kullunıcılara, diğer franchise alanlara, bu malların imalatçısının kendi rızası dahilinde tedarik ettiği dağıtım kanalları içinde yer alan toptancılara satabilir. rnrnFranchise alan, franchise'a konu olan malları satmaya veya hizmetleri yerine getirmeye gayret etmelidir. Satışa minimum bir ürün yelpazesi sunmalı, minimum bir ciro elde etmeli ve elinde minimum stok tutarak müşteriye garanti hizmetleri vermelidir. rnrnFranchise alan, gelirinden belirli bir bölümünü, franchise verene reklam için verecektir ve eğer kendisi reklamını yürütecek ise bunu franchise verene onayı dahilinde yapacaktır. rnrnFranchise alan, franchise veren tarafından verilen eğitimi, know-how'u üçüncü kişilere aktaramaz ve anlaşamanın bitiminden sonra da bu yükümlülüğü taşımak zorunda kalabilir. rnrnFranchise alan, franchise verene, franchise'ı kullanırken edindiği bilgileri anlatmalı ve diğer Franchise alanlarla, bu deneyimden kaynaklanan know-how için özel olmayan bir kullanım izni vermelidir. rnrnFranchise alan, franchise vereni, yasal önlemler almak, dava açmak amacıyla, Endüstriyel veya Fikri Mülkiyet Haklarının ihlal edildiği durumlarda haberdar etmeli ve bu ihlali yapanlara karşı davada franchise verenin yanında yer almalıdır. rnrnFranchise alan, franchise verenin sağladığı know-how'u, franchise'i kullanmaktan başka amaçlar için kullanamaz ve anlaşmanın bitiminden sonrada bu yükümlülüğe uyması gerekebilir. rnrnFranchise alan ve çalışanları, franchise verenin düzenlediği eğitim kurslarına katılmalıdır. rnrnFranchise alan, sonradan yapılmış değişiklikler dahil olmak üzere franchisor tarafından geliştirilmiş ticari metodları uygulamalı ve Endüstriyel veya Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmalıdır. Franchise alan, franchise verenin malzeme standartlarına, sözleşme şartlarına ve/veya ulaşım araçlarına uymalıdır. rnrnFranchise alan, franchise verenin, sözleşme şartlarını, ulaşım araçlarını, satılan malları, sunulan hizmetleri, kendi envanterini ve hesaplarını kontrol etmesine izin vermelidir. rnrnFranchise alan, franchise verenin rızası dışında, sözleşme şartlarının konumunu değiştiremez. rnrnFranchise alan, franchise verenin rızası dışında, franchise anlaşmasının getirdiği yükümlülük ve haklarını devredemez veya bunlardan feragat edemez.