• Gazete Makaleleri / Ekonomik Çözüm Gazetesi

  • Karayollarında Psikoteknik Testler Başladı

  • Geçtiğimiz günlerde tüm ticari araç sahiplerinin dikkatine sunabileceğimiz bir gelişme oldu: Karayolu taşımacılık faliyeti kapsamindaki sürücüler ticari araç sahipleri (kamyon,kamyonet,otobüs ve minübüs kullanan ticari araç sürücüleri) psikoteknik belgesi olmadan araç kullanamayacaklar. Yapılacak kontrollerde psikoteknik belgesi bulundurmaması durumunda (firma aracı ise firmaya ve sürücüsüne) cezai işlem uygulanacak. Bazı önemli noktalara dikkat çekmemiz gerekiyor. Öncelikle sürücüleri ilgiilendiren bir husus bulunuyor. İşverenler psikoteknik belgesi olmayan sürücülere ticari araçlarını veremeyecekleri için işlerini kaybetmeleri dahi söz konusu olabilir. Diğer önemli bir konu işverenleri ilgilendiriyor. Sürekli şoförlerinizin işlerine devam edebilmeleri için mutlak surette psikoteknik belgeleri üzerinde durmalıdırlar. Aksi halde sürücülere cezai işlem uygulandığı gibi araçta bağlanacaktır. rnrnPsikoteknik değerlendirme nedir Sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek ve becerilerinin düzeyini, psikometrik kriterlere uygun standart ve bilgisayar destekli test sistemlerinin kulanılmasıyla ölçülmesidir. Sistemde zihinsel ve psiko-motor becerilerin yanısıra, kişilik testleri ile sürücüler araç kullanmaya ilişkin sürücü davranışları, becerileri ve kişilik özellikleri açısından da değerlendirilmektedir. Test sonuçları, testi alan kişinin özelliklerini taşıyan (yaş, cinsiyet, eğitim) norm gurupları ile karşılaştırılarak, sürücülük yetkinliklerinin düzeyi hakkında bir sonuca varılmaktadır. Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde sürücülerin; görsel ve işitsel uyaranlara doğru tepki hızları, muhakeme yetenekleri, periferal görme alanları ve ikili işlem becerileri, iki el koordinasyonları, hız ve mesafe tahmin becerileri, görsel algılama ve takip becerileri test edilmektedir. rnrnPsikoteknik değerlendirmenin amaçları; bazı psikolojik yetersizlikleri nedeniyle trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhisi edilmesi, sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkındalıklarını arttırmak, trafik içinde yolculuk eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak, uzun vadede, risk altındaki sürücülere, tutumlarını değiştirme şansı verecek rehabilitasyon programları oluşturarak, toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir. rnrnDenetleme yapacak birimler, Ulaştırma Bakanlığı memurları, trafik polisi, jandarma trafik, trafik zabıtası olmak üzere ülke genelinde 30 bin sivil memur görev yapacaktır. rnrnBu testten geçmek için gerekli belgeler: Ehliyet fotokopisi, kimlik fotokopisi, üç adet vesikalık resim. Tüm bu uygulamalar kişinin performansına bağlı olarak yaklaşık bir saat sürmektedir. rnrn25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 60ıncı maddesi e bendine göre profesyonel sürücülere psikoteknik degerlendirme yapmaktadır. Aynı yönetmeliğin 73üncü maddesine göre bu değerlendirmeyi yaptırmayan sürücüleri çalıştıran firmalar için para cezası ve yetki belgesinin iptali ile ceza koşulları belirtilmiştir. Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur.