• Gazete Makaleleri / Ekonomik Çözüm Gazetesi

  • Avrupa'da Küçük İşletmelere Yönelik Destekler

  • 27 üyeyi bünyesinde barındıran Avrupa Birliği, üyeleri arasındaki ticareti ve Birlik içindeki ekonomik büyümeyi ve rekabeti artırmaya yönelik önlemler almaya devam ediyor. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Komisyon tarafından açıklanan KOBİ'lere ve daha küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak getirilen düzenlemelerdi. Yaz aylarına bakmadan Komisyon küçük işletmelerin Çin ve uzak doğu firmaları karşısında rekabet gücünü arttırıcı çalışmalarını sürdüdrüyor. rnrnEsas olarak Komisyon, Birlik içinde faaliyet gösteren ve ekonominin belkemiğini oluşturduğuna inandığı KOBİ'leri belli kriterlere dayanarak orta ölçekli, küçük ve çok küçük (mikro) olmak üzere kendi içinde üç kategoriye ayırıyor. Bu şekilde bir ayrımın ve bunlara dair tanımların yapılmasındaki amaç, bu işletmelerin niteliklerine ait hukuki belirsizliği ortadan kaldırmak, yatırım ve girişimciliği teşvik etmek, bunların kuruluşundaki bürokratik engelleri azaltmak ve girişimcilere sermaye sağlamayı kolaylaştırmak şeklinde karşımıza çıkıyor. rnrnBu tanıma göre Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren işletmelerden en fazla 10 kişiyi istihdam edenler mikro, en fazla 50 kişiyi istihdam edenler küçük ve en fazla 250 kişiyi istihdam eden işletmeler de orta ölçekli işletme sayılmakta. rnrnAncak bunlara ait yıllık ciro eşikleri ise geçtiğimiz yıllarda artan enflasyon oranlarına paralel şekilde artırılmış olup buna göre, yıllık cirosu en fazla 50 milyon Euro'ya kadar olanlar orta, 10 milyon Euro'ya kadar olanlar küçük ve 2 milyon Euro'ya kadar olan işletmeler ise mikro ölçekli işletmeler kategorisine giriyor. Bugüne kadar ciro eşiği hiç tanımlanmayan mikro ölçekli işletmelere ait bu yeni düzenleme, bu türden girişimlerin Avrupa içerisinde teşvik edilip bu şekilde ekonominin canlandırılacağına olan inancın altını çiziyor. Aynı zamanda gerek ulusal uygulamalar neticesi gerekse Birlik içinde, bu türden mikro işletmelerin kredi ve diğer bölgesel yardımlar ve özellikle risk sermayesi şirketleri yoluyla desteklenmesi ve bu şekilde teşvik edilmeleri öngörülüyor.rnrnAvrupa Birliği içerisinde genişleme programı ile birlikte başlatılan bu türden iyileştirme ve geliştirme çalışmaları Avrupalı olmaya çabalayan Türkiye için de özendirici olmalı. rnrnBugüne kadar Türk ekonomisinde KOBİ'lere verilmeyen önem ve bu işletmelerin sektörler içerisindeki rolü bundan sonra değişmeli ve farklı bir anlayışa bürünmelidir. Zira, ancak bu şekilde reel ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanabilecektir. Unutulmamalıdır ki, düzelmeye yüz tutan ekonomik tabloların hızla istihdama olumlu etikileri gerekmektedir. İşte bu noktada da KOBİ'ler büyük önem arz etmektedir. Bu gerçeğin değişik sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerce tekrardan vurgulanması ve bu taleplerin siyasi çevrelerce farkına varılması ve sadece laf salatasına değil uygulamalara olanak sağlanması Türkiye için hiç kuşkusuz avantaj sağlayacaktır. Nitekim yeni dönem hükümetin gündeminde istihdam bulunmaktadır. Başbakan bunu açıkça ifade etmiştir. Büyük işletmelerde yaratılan bir istihdamın bedeli 1900 Euro iken KOBİ'lerde açılan bir adet istihrdamın maliyeti 400-500 euro civarındadır. Bu gösterge hesap elbette AB için geçerlidir. Ancak Türkiye için de temel prensip değişmemektedir. KOBİ'ler ucuz istihdam yaratan müesseselerdir ve desteklenmelidir.