• Rekabet Hukuku / Sorularla Rekabet Kanunu

  • 4

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul üyelerinin görevlerine son verilebilir mi?

   5

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurum'un gelirleri nelerdir?

   6

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre cezaların zaman aşımı ne şekilde ortaya çıkabilir?

   9

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un verebileceği para cezaları nelerdir?

   10

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un içerisinde hapis cezası mevcut mudur?

   12

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre zarara uğrayan kişi veya teşebbüslerin tazminatlarının tahsili ne şekilde gerçekleşecektir?

   13

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'a inceleme aşamasında bilgi verilmemesi veya yanlış bilgi verilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

   14

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul, hangi evrakları inceleyebilir?

   15

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul'un kurum ve kuruluşlarda inceleme yetkisi nedir?

   16

  • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre Kurul, inceleme süresinde nasıl ve kimlerden bilgi isteyebilir?
  123...6>