• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Özelleştirme'den de olsa Kurul'a bildirilecek!

  • Dün basında geniş olarak yer aldı, Rekabet Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ayaydın özelleştirme kapsamında bulunan teşebbüslerin devralınmaları durumunda bu işletmeyi satın alanların Kurul'dan izin almaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. rnrnŞimdi bu memlekette bir arpa boyu ilerlemek için aklakarayı seçmek lazım. Nedir bu direnç Kanunların emrettiği bir işi yapmaktan neden imtina ediliyor Yoksa bizim malum bilgisiz ve gögüsüzler koalisyonu mu bir takım telkinlerde bulunuyor rnrnRekabet Kurulu'nun bildirilmemiş bir devralmayı iptal etme hakkının bulunduğu, işlemi askıya alma yetkisinin bulunduğunu her gün hatırlatmaktan artık usandık. rnrnGerçekte sistemin doğasında özelleştirmeye talip olanların, ihaleye girmeden evvel Kurul'a başvurup izin belgesi alıp öyle ihaleye katılmaları gerekirdi. Özelleştirmeye teklif verenlerin diğer şartların yanında bu belgeyi de ibraz etmeleri istenmeliydi. rnrnAncak böylesine mantıklı bir iş siyasi ve partizan kaygılardan ötürü engellendi. Şimdi işlem sırasında izin için başvurmak gerekiyor. rnrnKurul Başkanı, burası noter değil demiş. Doğrudur, Rekabet Kurulu onama makamı değildir. Önüne gelen işlemleri incelemek zorundadır. Devralma sonucu hakim durumu güçlendiren devralmaları iptal edebilir. rnrnBakınız 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ne diyor: Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakin durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birlişmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarını tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır. rnrnBöyle bir durum sözkonusu olursa elbetteki izin verilmeyecektir. Böyle bir durum sözkonusu değilse o zaman da elbetteki izin verilecektir. rnrnAyrıca bildirilmemiş birleşeme ya da devralmalar için yasanın 11. maddesi doğrultusunda incelemeye alarak işlem yapar. İşleme izin verse bile yine de bildirimde bulunulmadığı için idari para cezası verebilir. rnrnKorkunun ecele faydası yoktur, benden söylemesi.