• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Sanayinin ihtisaslaşma anlaşmalarına ihtiyacı var.

  • Sanayimiz Rekabet Kanunu'nun çetin hükümlerinden bir nebze nefes almak üzere Kurul'un ihtisaslaşma anlaşmalarına ilişkin grup muafiyet tebliğini bekliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de yürürlüğe girmesi beklenen bu muafiyetin ana hatlarını incelemeye çalışacağız. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi, ihtisaslaşma anlaşmalarına, teşebbüslerin aşağıda belirtilen karşılıklı yükümlülükleri kabul ettikleri anlaşma süresince uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükleri şöyle sıralamak mümkündür. rnrn belli malları üretmeme ya da başkasına ürettirmeme, hatta diğer taraflara malların üretimini ya da başkalarına ürettirmelerini bırakma yükümlülüğü; belli malları üretme veya sadece ortak bir şekilde başkalarına ürettirme yükümlülüğü. rnrnAyrıca aşağıda belirtilen rekabet sınırlamalarını da uygulamak mümkündür: rnrn üçüncü şahıslar ile aynı mallara veya kullanıcı tarafından nitelikleri, fiyatı ve kullanım amaçları bakımından eş sayılan mallara ilişkin ihtisas anlaşmalarına girmeme yükümlülüğü; rnrn ihtisasa konu olan ürünleri başka bir taraftan, ortak bir teşebbüsten veya üretimi yapmasına tarafların ortak olarak karar verdiği bir teşebbüsten satın alma yükümlülüğü, ancak söz konusu ürünler başka yerlerden daha iyi şartlarla temin edilebiliyorsa ve de ortak teşebbüs veya üretimi yapmasına tarafların ortak olarak karar verdiği teşebbüs aynı şartları sağlamaya hazır değilse bu durum geçerli olmaz; rnrn pazarın bütününde ya da tanımlanmış bir bölgesinde, diğer taraflara ihtisasa konu malların dağıtımı için dağıtım hakkını verme yükümlülüğü, ancak bu durum, aracıların ve kullanıcıların malları diğer tedarikçilerden temin edebildikleri ve tarafların aracılar ve kullanıcılar için malların temini zorlaştırmadıkları sürece geçerlidir; rnrn ihtisasa konu malların dağıtımı için taraflardan birine dağıtım hakkının verilme yükümlülüğü, ancak bu durum, söz konusu tarafın anlaşma konusu mallarla rekabet eden üçüncü bir teşebbüsün mallarını dağıtmadığı sürece geçerlidir; rnrn ihtisasa konu malların dağıtımı için ortak bir teşebbüse veya üçüncü bir teşebbüse dağıtım hakkının verilme yükümlülüğü, ancak bu durum, ortak teşebbüsün veya üçüncü teşebbüsün anlaşma konusu mallarla rekabet eden malları üretmediği veya dağıtmadığı sürece geçerlidir; rnrn pazarın bütününde ya da tanımlanmış bir bölgesinde, ihtisasa konu malların dağıtımı için anlaşma konusu mallarla rekabet eden malları üretmeyen veya dağıtmayan ortak bir teşebbüse veya üçüncü bir teşebbüse dağıtım hakkının verilme yükümlülüğü, ancak bu durum, kullanıcıların ve aracıların anlaşma konusu ürünleri diğer tedarikçilerden temin edebildikleri ve ne tarafların ne de anlaşma konusu malların dağıtım hakkını almış olan ortak teşebbüslerin veya üçüncü teşebbüslerin aracılar ve kullanıcılar için anlaşma konusu malların temini zorlaştırmadıkları sürece geçerlidir. rnrnYukarıda belirtilen türdeki yükümlülükler ön görüldüğünden daha sınırlı kapsamda üstlenildiği durumlara da uygulanabilmektedir. rnrnYarınki yazımızda da bu konuya devam edeceğiz.