• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Komisyon Kararlarına İtiraz Meselesi

  • Hafta başından beri Avrupa Topluluğu Rekabet Kuralları'nın uygulanmasına yönelik Komisyon'un yargılama ve soruşturma usullerini inceliyoruz. Bugün de, Komisyon tarafından alınan nihai kararların iptaline yönelik girişimlerin kapsamını inceleyeceğiz. rnrn rnrnAvrupa Topluluğu Komisyonu'nun almış olduğu ve bir ihlalin varlığına yönelik olan veya menfi tespit veya muafiyet sağlayan kararların iptaline yönelik olarak her gerçek ve tüzel kişi yargı yoluna başvurabilir. rnrn rnrnDiğer taraftan, Komisyon'un almış olduğu nispeten daha dar kapsamlı kararlara da itiraz yolu açıktır. Örneğin bilgi isteme veya yerinde inceleme yapılmasına ilişkin kararlara ve bir şikayetin reddedilmesi ve davanın kapatılmasına ilişkin kararlara da itiraz yolu açıktır. rnrn rnrnBununla birlikte, Komisyon'un yoğunlaşma, yani birleşme ve devralma, işlemlerine ilişkin kararlarına karşı da yargı yolu açıktır. Buna göre, Komisyon'un, kendisine bildirilmiş olan bir yoğunlaşma işleminin Ortak Pazar'a uygun olduğu veya olmadığı yönündeki kararları veya yine kendisine bildirilmiş bir birleşme devralma işleminin Topluluk'ta yürürlükte olan yoğunlaşmalara yönelik mevzuat kapsamına girmediği yönündeki kararları da itiraz edilebilir nitelikteki kararlardır. rnrn rnrnYukarıda belirtmiş olduğumuz Komisyon kararlarının hepsi nihai karar niteliğindedir. Geçici kararlara, Komisyon'un nihai tutumu belli olmadığı için itiraz edilememektedir. Bir kararın hangi durumlarda nihai karar olarak değerlendirilebileceği Adalet Divanı tarafından "yasal konumlarında kesin değişiklikler ortaya çıkarmak yoluyla teşebbüslerin çıkarlarını etkileyecek her türlü karar nihai karar niteliğindedir" şeklinde tanımlanmıştır. rnrn rnrnKomisyon'un bir kararına ancak Komisyon'un yetkisini kötüye kullandığı, ilgili mevzuatları yanlış yorumladığı, usul hatası yaptığı ve yetki sınırlarını aştığı gerekçeleriyle itiraz edilebilir. rnrn rnrnKomisyon'un nihai kararına yapılan itiraz kabul edilirse, ATAD veya Bidayet Mahkemesi kararın tamamını veya bir bölümünü iptal edebilir. Buna bağlı olarak, kararın iptal edilen maddeleri gereği uygulanan cezaları azaltabilir, yeniden düzenleyebilir veya kaldırabilir.