• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • POAŞ işinde yeni bir raund

  • Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'ın özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'nın iptali istemiyle Ankara 6.İdare Mahkemesinde açılan davada verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına İlişkin basında yer alan haber ve yorumlara bir açıklama da Rekabet Kurulu'ndan geldi. Dünkü yazımızda 6.İdare Mahkemesi'nin kararının meri mevzuata aykırı olduğunu anlatmıştım. Nitekim Rekabet Kurulu'nun açıklamaları da bu yönde. Öncelikle Ankara 6.İdare Mahkemesinde açılan dava Rekabet Kurulu Kararı aleyhine açılmamıştır, dolayısıyla Rekabet Kurumu sözkonusu Kararın muhatabı veya tarafı değildir. Esasen, 4054 sayılı Rekabet Yasasının 55. Maddesi gereği, Rekabet Kurulu Kararlarına karşı başvurulabilecek tek yargı yeri Danıştay'dır. rnrnRekabet Kurulu birleşme ve devralmalara ilişkin, işlemin mahiyetine bağlı olarak ya izin vermekte, ya reddetmekte ya da koşullu izin vermektedir. İznin koşula bağlanması, Kurul'un rekabet kurallarını dikkate alarak ortaya koyduğu koşulların yerine getirilmemesi halinde, birleşme ya da devralmanın gerçekleşemeyeceği anlamına gelir ve bu durumda işlem reddedilmiş sayılır. Tarafların aksi davranışı hukuken geçersizdir. rnrnKanun'un 6/3.Maddesinde birleşme ve devralmalara gerektiğinde koşullu izin verileceğini öngören 1997/1 sayılı Kurum Tebliğ'i, dayanağını hem Kurul'a konuya ilişkin tebliğ çıkarma görevi veren Kanun'un 7/2 nci maddesinden, hem de yukarıda belirttiğimiz Kurul'a "tedbir ve düzenleme" yetkisi veren 2 nci maddesinden almaktadır. rnrnÖte yandan, teşebbüslere talepleri halinde yaptıkları birleşme ve devralmaların Kanun'un 7 nci maddesine aykırı olmadığını gösteren menfi tespit belgeleri verilebileceğini öngören Kanun'un 8 nci maddesi; bu belgenin aynı Kanun'un 13 üncü maddesindeki şartların oluşması halinde geri alınabileceğini hüküm altına almıştır. Diğer bir deyişle, şarta bağlamıştır. Birleşme ve devralma başvurularına Kanun'un 7/1 inci maddesine aykırı olmamaları halinde verilen izinler, özü itibariyle aynı zamanda 8 inci maddede düzenlenen menfi tespit belgesi mahiyetindedir. Rekabet Kurulu'nun yaklaşık bir yıllık uygulaması da bu yöndedir. rnrnRekabet Kurulu hukukçularının görüşü bunları anlatıyor. Ben kararın daha çok 9. madde kapsamında irdelenmesini düşünüyorum. Ancak anlaşılan o ki İdare Mahkemesi'nin kararı 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun her bir tarafı ile çelişiyor. rnrnRekabet Kurulu Toplulukdaki birleşme ve devralmalara koşullu izin verilmesine ilişkin çok sayıda AT Komisyonu ve Adalet Divanı kararı bulunduğunu bildiriyor. Ben de dün sizlere başka örnekler vermiştim. Kurul'un sunduğu örnekler arasında; -British Telecom / MCI, -Boeing / MC Donnell Douglas-Blokker / Toys 'R' Us-BRT / Pirelli-Coca-Cola / Amalgamated Beverages Great Britain-British Airways / TAT gibi kararlar var ve bunlar Kurul'un kararına örnek oluşturduğu bildirilmekte. rnrnHalböyleyken Özelleştirme İdaresi Başkanı, mesele bizim konumuz değil ve muhattabı değiliz, İdare Mahkemesi Rekabet Kurulu'nun kararını bozmuş diye beyanat veriyor. rnrnBu Uğur Bayar değil midir işleri arap saçına çeviren POAŞ özelleştirmesinde İnatçılığı yüzünden günlerce yasalara aykırı hareket etmemiş midir rnrnDeneyimsiz ve çok genç birinin hırsının nelere yol açtığı ortada. Sonra da çıkıp konunun muhattabı ben değilim diyor. rnrnBu çocuğun görevden alınıma zamanı çoktan gelmiş, geçmiştir bile.