• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Rekabet Kurumu Sözlü Savunma Toplantılarına Başladı

  • Sözlü savunmalar sözcüğüne bir anlam veremediniz, çünkü bu sözcük Türk Hukuk literatürüne 13 Aralık 1994 tarihinde 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile geçmiştir. Ancak bugüne kadar ülkemizde hiçbir sözlü savunma toplantısı düzenlenmemiştir. O bakımdan da bu sözçük bizlere biraz yabancı kalıyor. Zira Rekabet Kurulu, Kurumu oluşturduğunu ilan ettiği 5 Kasım 1997 tarihinden itibaren kanun etkin olarak çalışmaya başlamıştır. İşte geçen zaman içerisinde basından da takip ettiğiniz gibi Rekabet Kurulu tarafından resen ya da şikayet üzerine bir çok soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturmaların birinin sonuna gelindi. Kamuoyunda tüpgaz vakası olarak bilinen LPG tevzi şirketlerinin Adıyaman piyasasında yerel bir firmayı piyasa dışına itmek üzere anlaştıkları iddiası ile açılan soruşturmanın yarın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirilecek. rnrnSözlü savunma toplantıları tarafların yazılı açıklamalarından sonra kendilerini son kez olarak ifade etmelerine imkan tanıyan oturumlar manzumesidir. rnrnSözlü savunma toplantısı, tarafların cevap dilekçesi ya da savunma dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine yapılmaktadır. Ayrıca Kurul, kendiliğinden sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir. rnrnSözlü savunma toplantısı soruşturma safhasının bitiminden sonra en az 30 gün en çok 60 gün içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir. rnrnAyrıca sözlü savunma toplantısından en geç 7 gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacakları ispat vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Taraflar süresi içinde bildirilmemiş ispat vasıtalarından yararlanamazlar. rnrnSözlü savunma toplantıları en çok birbirini izleyen 5 oturumda tamamlanır. Bir gün içerisinde yapılan bütün toplantılar bir oturum olarak değerlendirilir. rnrnKurul, Sözlü savunma toplantısı yapıldıktan sonra aynı gün, bu mümkün olmaz ise gerekçesiyle birlikte 15 gün içinde nihai kararını verir. rnrn4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un sözlü savunma toplantılarına getirdiği düzenlemeyer, Avrupa Birliği'ndeki benzer uygulamalardan daha şeffaf, çağdaş ve ihtiyaçları karşılayabilir niteliktedir. rnrnİlk sözlü savunma toplantısının yorumlarını ve özellikle Türk sisteminin Avrupa sistemi ile karşılaştırılmasını gelecek yazılarımızda anlatmaya çalışacağım.