• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • Rekabet Hukuku ve kamu

  • Ben her sabah ilk iş Zülfükar Doğan'ı okurum. Her vatandaşın basında bir köşe yazarı vardır ve onunla ülkenin nabzını tutar. Dün sabah da böyle bir gündü. Zülfükar, Hazine'nin dış danışmanlık hizmet alımı ile 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun arasında bir ilinti kurmak istemiş. Kamunun dış müşavirlik hizmet alımlarında fevkalade yanlış davrandığını ve milyonlarca doları yabancı hukuk bürolarına kaptırdığını biliyoruz. Örneğin ihracatçı birliklerinin Türk işletmelerine açılan damping soruşturmalarında yabancı hukuk bürolarına öncelik verdiği ve sanayiciyi üstüne vazifeymiş gibi yabancı hukukçulara yönlendirdiği bilinen acı bir gerçektir. Hatta dış ticaret müsteşarlığında görev yapan ve sonra istifa ederek bir Amerikan avukatlık şirketinin pazarlamacısı olan çok parlak bir bürokrat örneği herkesin malumudur. İhracatçı birlikleri bu çocuğu elinden tutarak Amerikan hukuk bürolarına iş bulmak amacı ile sanayiciye götürmektedir. İşte rezalet budur. rnrnDünkü olayda benzer bir olay. Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu da böyle bir ketenperede kaynayıp gitmiş. Nedeni basittir, bu işi tezgahlayanlara üç paralık bir Almanya gezisi düzenlenmiştir. rnrnAncak meselenin rekabet hukukundaki hakim durumun kötüye kullanılması ile bir ilgisi yoktur. Hele kamu hakim durumunu kötüye kullanıyor şeklinde Rekabet Kanunu marifetiyle bu konuya yaklaşmak hukuki bir hatadır. Rekabet Hukuku'nda kamunun rolü ile kamu ihalelerini düzenleyen yasal düzenlemeleri birbirine karıştırmamak gerekiyor. rnrn1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 41. maddesi "Kamu işletmeleri ve özel ya da münhasır haklar tanınan işletmeler ile ilgili olarak, Türkiye, en geç Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girişini takip eden ilk yılın sonunda, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşma hükümlerinin ve özellikle 90. Madde'sinin, yanı sıra ikincil hukuk ilkelerinin ve bu temelde geliştirilen içtihadın uygulanmasını sağlar". Bu madde ile kamu teşebbüsleri de 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. rnrnBurada bakılması gereken amir hüküm 1/95 OKK'nın 46. maddedir. Buna göre kamu ihaleleri pazarının en kısa zamanda karşılıklı olarak açılmasını sağlamak amacı ile müzakerelerin Ortaklık Konseyi'nde başlatılmasını emreden maddedir. Bu müzakereler henüz başlamamıştır. Hazine böyle bir hizmet alım ihalesi düzenlemiş ve milli ayrıcalık ilkesini hiçe sayarak sanki pazarlar karşılıklı olarak açılmışçasına Alman Hukuk bürosunu ön planda değerlendirmiştir. Aslında işi bu kadarçık bile hukukuna uyduramamıştır. Doğrudan Sarıibrahimoğlu'nu elimine etmiştir. Bu hukukçumuzun bir özelliği vardır. Yabancı hukuk büroları ile avukatlık yasasını deldikleri için mücadele eder. Bu konuda da başarılı olmuştur. Kamunun özelliği ise yabancı hukuk müşavirlerine dolar kaptırmaktır. O bakımdan da Sarıibrahimoğlu'nu pek sevmezler. rnrnBen bir çok uluslararası uzlaşmazlığa kamunun yönlendirdiği yabancı hukukçular ile beraberce girdim ve hepsini kaybettik. Tek başıma ya da yerli hukuçular ile girdiklerimizin de hepsini kazandık. Belki de garip bir tesadüf. rnrnŞimdi gelelim Rekabet Hukuku'nda kamunun rolü meselesine. Madem ki Zülfükar böyle bir tartışmayı somut bir vaka ile yakaladı, bu durumda bizim görevimiz doğru hukukçulara olarak öğretmektir. Yarından itibaren 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun önce 4. sonra da 6. maddesi kapsamında ki yazı ile bu konuyu irdeleyeceğiz.