• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • TÜSİAD'ın Rekabet Raporları ve ECİD Genel Kurulu

  • TÜSİAD'ın rekabet hukukunun önemli alanlarına ilişkin bir dizi kitabı yayınlandı. Basın pek yer vermedi, belki tahdimi iyi yapılamadı ancak basın bu aralar kendisi de soruşturmalar kapssamında olduğundan rekabet işlerini pek sevmiyor. rnrnTÜSİAD'ın seçtiği konular çok önemli özellikle 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unuygulama esasları iş alemine yalın bir dille rekabet ederken dikkat edilecek hususları anlatıyor. Ayrıca uyumlu eylem halinde rekabet ihlalleri oldukça yaygın olduğu ülkemizde çoğu kez teşebbüsler bilmeden uyumlu eylem halinde rekabeti ihlal ederler. İşte bu konuda da nelere dikkat edilmesi üzerine Rekabet Hukuku'nda Uyumlu Eylem ve Kararlar üzerine bir rapor mevcut. Bunların dışında Avrupa Birliği'nde hakim durumunu kötüye kullanılması, birleşmeler ve bolk muafiyetler üzerine de raporlar mevcut. rnrn rnrn rnrn * * * rnrn rnrnElektronik Cihaz İmalatçıları Derneği'nin (ECİD) dün Genel Kurul'u yapıldı. Maral Öztekin yine Başkan seçildi. Sadece TV üretici ihracatçılarının üye olabildiği bu dernek 70'li yıllardan bu yana faaliyetlerini sürdürür. Bu yılki ihracat hedefi 1.2-1.5 milyar dolar olarak açıklandı. Geleneksel pazar Avrupa'dan çok ABD ve diğer pazarlara yönelik bir atılım içerisinde TV üreticileri. AB pazarının doyduğunufark eden üreticiler AB pazarında fiyat düşürerek ihracatı arttırmak yerine yeni pazarlar bulmuşlar, özellikle Vestel'in bu konuda büyük atılımları var. Ancak bunlardan önemlisi ECİD uzun bir uğraşıdan sonra EACEM üyeliğine kabul edildi. EACEM, Avrupa Birliği TV üreticileri konfederasyonudur. Böylelikle ECİD üyeleri Avrupa devleri ile aynı masaya oturabilecek. EACEM bünyesindeki komisyonlara katılabilecek ve bu komisyonlardan en önemlisi olan rekabet komisyonuna da katılacak. Bu komisyon AB Komisyonu'na sürekli görüş veren bir oluşumdur. Bu ara çalıştığı en önemli konu ise dağıtım sistemleri. Unutmayınız ki, Türkiye'de Birliği'nde kabul edilen grup muafiyetlerini en geç bir yıl içerisinde Rekabet Kurulu marifetiyle yürürlüğe koyuyor. Böylelikle ECİD tartışmaların bu denli ortasında yer alarak gelişmeler üzerine bir nebze de olsa söz sahibi edebilecek ülkemizi. rnrnBazen işte bir günde iki olumlu olay olabiliyor bizim memleketde de...