• Gazete Makaleleri / Finansal Forum Gazetesi

  • FRANCHISING ANLAŞMALARI VE YENİ DÜZENLEMELER

  • İki gündür 16 Aralık 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1998/7 sayılı franchise anlaşmalarına ilişkin grup muafiyeti tebliği hükümlerine ve tarafların yükümlülüklerine değinmekteyiz. Bugün de, Grup muafiyetin kazanıldığı durumları inceleyeceğiz. rnrnBuna göre, franchise alan teşebbüs, franchise'e konu olan malları diğer franchise alan teşebbüslerden almakta serbesttir. Eğer bu mallar, bir başka yetkili dağıtım ağı tarafından dağıtılıyorsa, franchise alan, malları oradan almakta da serbest olmalıdır. rnrnFranchise verenin, Franchise alanı, franchise verenin mallarına garanti vermekle yükümlü tuttuğu durumlarda, bu yükümlülük, franchise ağının herhangi bir üyesi veya diğer dağıtıcılarca tedarik edilmiş ve benzer garantiyi veren tüm mallar için geçerlidir. rnrnFranchise alan, franchise ağının, ortak isminin veya aynı mağaza işaretinin ve sözleşme şartlarının ve ulaşım araçlarının yeknesak görüntüsünün bir sonucu olarak ortaya çıkan ortak kimliğiyle çatışsa da, kendisini bağımsız bir işletme olarak göstermeledir. rnrnMuafiyetin geçerli olmadığı durumlara bakıldığında; rnrnFranchise'a konu olan mal veya hizmetle benzer olan ya da kullanıcılar tarafından, fiyatı, kullanım alanı gibi özellikleri yüzünden eş tutulan malları veya hizmetleri üreten işletmelerin, bu ürünler doğrultusunda franchise anlaşmalarına girmeleri muafiyet kapsamında değildir. rnrnFranchise alanın, franchise verenin önerdiği kalitede malları tedarik etmesinin engellenmesi durumunda muafiyet uygulanamaz. rnrn rnrnFranchise alan, franchise verenin imal ettiği veya kendi dizaynı doğrultusunda imal ettirdiği malları satabilir veya hizmetlerin temininde kullanabilir. Ancak, franchise veren, franchise ağının itibarını ve ortak kimliğinin devamını sağlamaktan ve kendi endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarını korumaktan daha başka sebeblerden dolayı franchise alanın yetkili imalatçı olarak bir üçüncü kişiyi teklif etmesine karşı çıkarsa, muafiyet düşer. rnrnFranchise alanın know-how'u kullanması, anlaşmanın sona ermesinden sonra, genel olarak bilinen ve kolaylıkla kazanılabilen bir hal almasına rağmen engelleniyorsa ve bu franchise alanın yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmiyorsa, muafiyet dışında kalmaktadır. rnrnFranchise alanın, franchise veren tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, franchise'a konu olan malların veya hizmetlerin fiyatlarını belirlemesinin kısıtlanması muafiyete aykırıdır ancak, franchise veren satış fiyatları hakkında önerilerde bulunabilir. rnrnFranchise verenin, Franchise alanın, Endüstriyel ve Fikri Mülkiyet Haklarının geçerliliğini ve meşruyetini sorgulamasını yasaklaması muafiyet dışında kalmakla beraber, franchise verenin bu gibi durumlarda anlaşmayı sona erdirme olasılığı vardır. rnrnFranchise alanların, franchise'a konu olan malları ve hizmetleri, nihai tüketicilere, ikamet yerlerinden dolayı tedarik etmemelerine ait yükümlülük altına sokulmaları muafiyet kapsamında değildir.