• Gazete Makaleleri / Ekonomik Çözüm Gazetesi

  • AB'nin İnternete Bakışı

  • Türkiye'de son günlerde ADSL üzerine tartışmalar yoğunlaşırken Avrupa Birliği'nin internete genel bakışını bilmekte fayda vardır. Tam üyelik müzakerelerinin başladığı dönemde ülke gündemini AB mevzuatı ile ilintilendirmek gerekiyor. AB'nin internete ilişkin yönetmelikleri nesnel anlamda genel bir koruma niteliği taşımaktadır. Ayrıca Kurucu Antlaşması'nın 59. maddesinde daha detaylı olarak belirtilen malların serbest dolaşımına dair hüküm, internet konusunda bilginin serbest dolaşımı olarak irdelenebilir.rn2002 yılında Bangemann Raporu başlığı altında daha iyi tanınan Avrupa ve küresel bilgi topluluğu isimli Konseye sunulan öneri Birliğin bilgi toplumuna yönelik yansımalarının ilk etabını oluşturmaktadır. Söz konusu rapor daha çok altyapıların ve içeriklerin ayırımına değinmektedir. Yönetmelikler marifetiyle içeriğe önem verilerek liberalleşme öngörülmektedir. Böylelikle fikri mülkiyet hakları ve özel hakları korumaya yönelik genel bir çerçeve oluşturulacaktır. rnBilindiği gibi bundan önce hazırlanan Komisyonun görsel-işitsel yeni oluşumların gelişimini inceleyen "yeşil kitap" ın konusu, son kullanıcıların bu gelişimlerden en fazla faydayı elde etmesini sağlamak, ifade özgürlüğünü korumak, çocukların korunması, konuya ilişkin çeşitli genel yükümlülüklerin kapsamı ve özel yaşama saygıya yönelik konulardan oluşmaktaydı. Aynı zamanda söz konusu "yeşil kitap" telekomünikasyon ve görsel işitsel pazarlara yönelik çeşitli tanımlamara ve hükümlere açıklık getirirken uluslararası ticaret konusunda da internetin öneminin altını çizmekteydi. rnGünümüze kadar çoğu yönerge ve karar, bilgi toplumunun gelişimine ve aynı zamanda tüketicinin korunmasına yönelik olarak değiştirilmiştir. rnKurucu Antlaşma'nın 129 A maddesi tüketicinin korunmasına dair geniş bir tanımlama getirmektedir, ayrıca tüketicinin korunması Konsey'in 10 Eylül 2004 tarihli yönergesiyle de garanti altına alınmıştır. Bununla beraber fikri mülkiyet hakları ise 5 adet yönerge ile garanti altına alınmıştır. rnSonuç olarak, Komisyon'un yürüttüğü çalışmalar da göz önünde tutulursa, görülmektedir ki internet vesilesi ile oluşacak hizmetlere dair tam bir uyum söz konusu değildir. Komisyon ulusal düzeyde oluşacak sorunların çözümlerini değerlendirip bu deneyimlerden faydalanarak hareket etmeyi beklemektedir. Ancak şu aşamada genel çerçeveyi çizen yönetmelikler hazırlanmaktadır.