• Gazete Makaleleri / Ekonomik Çözüm Gazetesi

  • İlaç Fiyatları Yeniden Düzenleniyor

  • Türkiye'nin en ciddi skandalları ve adli vakaları ilaç sanayinde vuku bulmuştur. Bunun nedeni bana göre ilaç fiyatlarının serbest bırakılmaması ve Türkiye'de gerçek anlamda bir rekabet otoritesinin bulunmaması ve rekabet kanununun uygulanmamasıdır. rnrnİlaç fiyatlarının serbest bırakılması Dünya'da her ne kadar az görünen bir uygulama olsa da Türkiye için yolsuzluklarla mücadelede etkili bir ilaç olabilirdi. Ancak bu serbestiye Eczacılar Birliğinden Tabibler Odasına hatta yerli ilaç endüstrisine kadar tüm kesimler karşı çıkmaktadır. Bugün bunu burada tartışmayacağım. rnrnBakanlar Kurulu 2007/13325 sayılı kararı ile ilaç fiyatlarının ne şekilde düzenleneceğine ilişkin bir karar aldı. İki hafta öncede resmi gazetede yayımlandı. Buna göre beşeri ilaçların azami fiyatlarını Sağlık Bakanlığı belirlemektedir. Burada azami sözcüğü önemlidir. Zira isteyen ilacını Bakanlığın fiyatının altında satabilir. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun bakımından önemli bir açılımdır bu gelişme.rnrnFiyatlar belirlenirken Bakanlık AB ülkeleri arasından en 5 en fazla 10 ülkenin fiyatlarını referans fiyat olarak kabul etmektedir. Referans fiyattan anlamamız gereken depocuya satış fiyatıdır. Bu fiyat belirlenen ülkeler içinde ruhsatlı ve piyasada satışı olan orijinal ürünün depocuya iskonto hariç endüşük satış fiyatıdır. Ülkeleri de Bakanlıok belirlemektedir.rnrnReferans fiyatın para birimi ise eurodur. Referans fiyatlardaki düşüşlerin oranı % 3 ü aşarsa üç ay içince bu fiyatlara yansıtılmaktadır. Fiyat düşüşünü bildirmeyenler 5237 sayılı Türt Ceza Kanunu hükümlerine göre yargılanırlar. Önümüzdeki dönemlerde devam eden davaların yanı sıra yeni yeni davaları da boyalı basında abartılı abartılı anlatımlarla göreceğiz. Bu benim öngörüm elbette, umarım böyle bir şey olmaz. Son yıllardaki skandallardan sonra ilaç endüstrisinin akıllandığını umuyorum.rnrnGelelim en önemli meseleye, kar hadleri nasıl belirlenecek...Karar aynen şöyle diyor ürünlerin parakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları 10 YTL'ye kadar olan kısmı için depocu karı % 9 Eczacı karı % 25 ve sırasıyla 10-50 YTL arasında kalan kısım için % 8 ve % 24; 50-100YTL arasındaki kısım için % 7 ve % 23; 100-2000 YTL arası için % 4 ve % 16; nihayet 200 YTL üzerindeki ilaçlar için depo karı % 2 iken eczacı karı % 12 olarak belirlenmiştir.rnrnTürkiye'nin ilaç endüstrisinin sağlık gelişimi için ciddi bir reforma ihtiyacı vardır. Bu reform aslında sağlık reformudur. Sağlık sektöründe yapılacak bir reform ilaç endüstrisi ve onun aktörleri olan üreticileri ve ithalatçıların yanı sıra uygulamacıları olan sosyal güvenlik kurumları, doktorlar ve eczacıları da zan altından kurtaracak, mahkeme kapılarında sürünmekten, basında reklam olmaktan çıkaracaktır.rnrnAncak bütün bu olumsuzlukulara rağmen öyle tatlı karlar vardır ki bu söktörde, rezil olmaya mahkemelerde sürünmeye bile değer.