• Rekabet Hukuku / Mevzuat

 • 2003 Ulusal Programında Rekabet

  • Sayfa : 2/5
   <12345>


  Türk ve AB mevzuatı arasındaki bir fark şudur: Mevcut Türk mevzuatına göre, AB Komisyonu'nun aksine Rekabet Kurumu devlet yardımlarını denetleme konusunda yetkili otorite değildir.


  1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 41'inci maddesinin getirdiği yükümlülükleri üstlenme çerçevesinde, Rekabet Kanunu rekabet kurallarının kamu ya da özel olmalarına bakılmaksızın tüm teşebbüslere uygulanacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, 41'inci maddeye tam olarak uyum sağlanabilmesi için kendilerine özel veya inhisari haklar verilmiş kamu teşebbüsleriyle ilgili düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kendilerine özel haklar verilmiş olan teşebbüslerin kanunlarını değiştirme yetkisi münhasıran bu kuruluşlara ya da bakanlıklara aittir. Rekabet Kurumu, yapılan değişikliklerin rekabet kurallarına uygun olup olmadığı hakkındaki fikirlerini değişiklikleri içeren kanun taslağı üzerinde belirtir.


  1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 42'inci maddesinin getirdiği ticari tekellerle ilgili yükümlülükleri üstlenme çerçevesinde, bazı devlet tekellerinin hukuki yapısı incelenmekte ve değişiklikler yapılmaktadır. Tekel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 11Ocak 2001 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir.


  Diğer taraftan, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Mamülleri Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.


  b) AB Müktesebatı


  1. 24/54/ECSC: Yüksek Otoritenin, Antlaşmanın 66(1) 'inci maddesinin uygulanması amacıyla, bir teşebbüsün denetimini nelerin oluşturduğu hakkında bir tüzük düzenleyen 6 Mayıs 1954 tarihli Kararı


  2. 26/54/ECSC: Yüksek Otoritenin, Antlaşmanın 66(4) 'inci maddesinin uygulanması amacıyla, bilgi toplamayla ilgili bir tüzük düzenleyen 6 Mayıs 1954 tarihli Kararı


  3. 17/62/EEC: 17 sayılı Konsey Tüzüğü: Antlaşmanın 85. ve 86. maddelerini uygulayan ilk Tüzük


  4. 26/62/EEC: Tarımsal ürünlerin üretimi ve ticaretine belirli rekabet kurallarını uygulayan Konsey Tüzüğü


  5. 141/62/EEC: 17 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasından taşımacılığı muaf tutan Konsey Tüzüğü


  6. 99/63/EEC: 17 sayılı Konsey Tüzüğünün 19 (1) . ve (2) . maddesinde öngörülen sözlü savunma toplantıları hakkında 25 Temmuz 1963 tarihli Komisyon Tüzüğü


  7. 19/65/EEC: Belirli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşma'nın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 2 Mart 1965 tarihli Konsey Tüzüğü


  8. 25/67/ECSC: Yüksek Otoritenin, Antlaşmanın 66(3) . maddesinin uygulanması amacıyla, ön izinden muafiyetle ilgili bir tüzük düzenleyen 22 Haziran 1967 tarihli Kararı


  9. 1017/68/EEC: Rekabet kurallarını karayolu, demiryolu ve iç suyolu taşımacılığına uygulayan 19 Temmuz 1968 tarihli Konsey Tüzüğü


  10. 1629/69/EEC: 19 Temmuz 1968 tarihli, 1017/68/EEC sayılı Konsey Tüzüğünün 10.maddesine göre şikayetlerin, 12. maddesine göre başvuruların ve 14(1) . maddesine göre bildirimlerin şekli, içeriği ve diğer ayrıntılar hakkında 8 Ağustos 1969 tarihli Komisyon Tüzüğü


  11. 1630/69/EEC: 19 Temmuz 1968 tarihli ve 1017/68/EEC sayılı Konsey Tüzüğünün 26(1) . ve (2) .maddesinde öngörülen sözlü savunma toplantıları hakkında 8 Ağustos 1969 tarihli Komisyon Tüzüğü


  12. 2821/71/EEC: Belirli kategorideki anlaşmalara, karar ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) Maddesinin uygulanması hakkında 20 Aralık 1971 tarihli Konsey Tüzüğü


  13. 2988/74/EEC: Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun taşımacılık ve rekabet ile ilgili kuralları çerçevesinde yaptırımların uygulanması ve soruşturmalardaki zamanaşımı süreleriyle ilgili 26 Kasım 1974 tarihli Konsey Tüzüğü


  14. 715/78/ECSC: Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu kuran Antlaşma çerçevesinde yaptırımların uygulanması ve soruşturmaların zamanaşımı süreleri ile ilgili 6 Nisan 1978 tarihli Komisyon Kararı


  15. 80/723/EEC: Kamu teşebbüsleri ile üye devletler arasındaki mali ilişkilerin şeffaflığı hakkında 25 Haziran 1980 tarihli Komisyon Direktifi


  16. 1983/83/EEC: Tek elden dağıtım anlaşmalarına Antlaşma'nın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 22 Haziran 1983 tarihli Komisyon Tüzüğü


  17. 1984/83/EEC: Tek elden dağıtım anlaşmalarına Antlaşmanın 85(3) .maddesinin uygulanması hakkında 22 Haziran 1983 tarihli Komisyon Tüzüğü


  18. 379/84/ECSC: AKÇT Antlaşması'nda öngörülen denetimin ve uygulamada alınan kararların gerçekleştirilmesinde görevli Komisyon uzmanlarının ve temsilcilerinin yetkilerini tanımlayan 15 Şubat 1984 tarihli Komisyon Kararı


  19. 417/85/EEC: İhtisaslaşma anlaşmalarının kategorilerine Antlaşma'nın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 19 Aralık 1984 tarihli Komisyon Tüzüğü


  20. 418/85/EEC: Araştırma ve geliştirme anlaşmalarına Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 19 Aralık 1984 tarihli Komisyon Tüzüğü


  21. 4056/86/EEC: Deniz taşımacılığına Antlaşmanın 85. ve 86. maddelerinin uygulanmasının ayrıntılı kurallarını düzenleyen 22 Aralık 1986 tarihli Konsey Tüzüğü


  22. 3975/87/EEC: Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelere rekabet kurallarının uygulanması usulünü düzenleyen 14 Aralık 1987 tarihli Konsey Tüzüğü


  23. 3976/87/EEC: Hava taşımacılığı sektöründeki belirli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 14 Aralık 1987 tarihli Konsey Tüzüğü


  24. 88/301/EEC: Telekomünikasyon terminal donatım pazarındaki rekabet hakkında 16 Mayıs 1988 tarihli Komisyon Direktifi


  25. 4087/88/EEC: Franchise anlaşmaları kategorilerine Antlaşmanın 85(3). maddesinin uygulanması hakkında 30 Kasım 1988 tarihli Komisyon Tüzüğü


  26. 4260/88/EEC: Deniz taşımacılığına Antlaşmanın 85. ve 86. maddelerinin uygulanmasının ayrıntılarını düzenleyen 4056/86/EEC sayılı Konsey Tüzüğü'nde öngörülen ihbar, şikayetler ve başvurular ve sözlü savunma toplantıları hakkında 16 Aralık1988 tarihli Komisyon Tüzüğü


  27. 4261/88/EEC: Hava taşımacılığı sektöründeki teşebbüslere rekabet kurallarının uygulama usullerini tespit eden 3975/87/EEC sayılı Konsey Tüzüğünde öngörülen şikayetler, başvurular ve sözlü savunma toplantıları hakkında 16 Aralık 1988 tarihli Komisyon Tüzüğü


   


   Sayfa : 2/5
   <12345>