• Rekabet Hukuku / Mevzuat

 • 2003 Ulusal Programında Rekabet

  • Sayfa : 3/5
   <12345>


  28. 4064/89/EEC: Teşebbüsler arası yoğunlaşmaların denetlenmesi hakkında 21 Aralık 1989 tarihli Konsey Tüzüğü


  29. 90/388/EEC: Telekomünikasyon hizmetleri pazarında rekabet hakkında 28 Haziran 1990 tarihli Komisyon Direktifi


  30. 90/684/EEC: Gemi inşa sanayiine yardımları düzenleyen 21 Aralık 1990 tarihli Konsey Direktifi


  31. 1534/91/EEC: Sigorta sektöründeki belirli kategorideki anlaşma, karar ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 31 Mayıs 1991 tarihli Konsey Tüzüğü


  32. 479/92/EEC: Düzenli hatlarda deniz taşımacılığı yapan şirketler arasında belirli kategorideki anlaşma, karar ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 25 Şubat 1992 tarihli Konsey Tüzüğü


  33. 3932/92/EEC: Sigorta sektöründe belirli kategorideki anlaşma, karar ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 21 Aralık 1992 tarihli Komisyon Tüzüğü


  34. 1617/93/EEC: Programların ortaklaşa planlanması ve koordinasyonu, ortak faaliyetler, programlı hava hizmetlerinde yolcu ve kargo tarifeleri hakkında danışma ve havaalanlarında slot tahsisi ile ilgili belirli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşma'nın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 25 Haziran 1993 tarihli Komisyon Tüzüğü


  35. 3652/93/EC: Hava taşımacılığı hizmetlerinde bilgisayarlı rezervasyon sistemleriyle ilgili teşebbüsler arasındaki belirli kategorideki anlaşmalara Antlaşma'nın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 22 Aralık 1993 tarihli Komisyon Tüzüğü


  36. 94/810/ECSC, EC: Komisyon huzurundaki rekabet prosedürlerinde yetkililerin dinlenmesine atıfta bulunulan 12 Aralık 1994 tarihli Komisyon Kararı


  37. 94/46/EC: 88/301/EEC sayılı Direktifte ve özellikle uydu haberleşmeciliğiyle ilgili olarak 90/388/EEC sayılı Direktifte değişiklik yapan 13 Ekim 1994 tarihli Komisyon Direktifi


  38. 3385/94/EC: 17 sayılı Konsey Tüzüğünde öngörülen başvurular ve bildirimlerin şekli, içeriği ve diğer ayrıntılar hakkında 21 Aralık 1994 tarihli Komisyon Tüzüğü


  39. 95/51/EC: Serbest telekomünikasyon hizmetini sağlamak için kablolu televizyon ağının kullanımındaki kısıtlamaları kaldıran 90/388/EEC sayılı Direktifte değişiklik yapan 18 Ekim 1995 tarihli Komisyon Direktifi


  40. 870/95/EC: 479/92/EEC sayılı Konsey Tüzüğüne göre düzenli hatlarda deniz taşımacılığı yapan şirketler arasında belirli kategorideki anlaşma, karar ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 20 Nisan 1995 tarihli Komisyon Tüzüğü


  41. 1475/95/EC: Belirli kategorideki motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarına Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 28 Haziran 1995 tarihli Komisyon Tüzüğü


  42. 3094/95/EC: Gemi inşa Sanayiine yardımları düzenleyen 22 Aralık 1995 tarihli Konsey Tüzüğü


  43. 96/2/EC: 90/388/EEC sayılı, mobil ve kişisel haberleşmeler hakkında Direktifte değişiklik yapan 16 Ocak 1996 tarihli Komisyon Direktifi


  44. 96/19/EC: Telekomünikasyon pazarında tam rekabetin uygulanması hakkında 90/388/EEC sayılı Direktifte değişiklik yapan 13 Mart 1996 tarihli Komisyon Direktifi


  45. 240/96/EC: Belirli kategorideki teknoloji transferi anlaşmalarına Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 31 Ocak 1996 tarihli Komisyon Tüzüğü


  46. 1523/96/EC: Programların ortaklaşa planlanması ve koordinasyonu, ortak faaliyetler, programlı hava hizmetlerinde yolcu ve kargo tarifeleri hakkında danışma ve havaalanlarında slot tahsisi ile ilgili belirli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) . maddesinin uygulanması hakkında 1617/93 sayılı Komisyon Tüzüğünde değişiklik yapan 24 Temmuz 1996 tarihli Komisyon Tüzüğü


  47. 2496/96/ECSC: Çelik sanayiine Topluluk yardım kurallarını belirleyen 18 Aralık 1996 tarihli Komisyon Kararı


  48. 97/114/EC: Telekomünikasyon pazarında tam rekabet ile ilgili 96/2/EC sayılı ve 90/388/EEC sayılı Komisyon Direktiflerinin uygulanması için İrlanda tarafından istenen ek uygulama süreleriyle ilgili 27 Kasım 1996 tarihli Komisyon Kararı


  49. 97/310/EC: Telekomünikasyon pazarında tam rekabet ile ilgili 96/2/EC sayılı ve 90/388/EEC sayılı Komisyon Direktiflerinin uygulanması için Portekiz'e ek uygulama süreleri verilmesiyle ilgili 12 Şubat 1997 tarihli Komisyon Kararı


  50. 97/568/EC: Telekomünikasyon pazarında tam rekabet ile ilgili 90/388/EEC sayılı Komisyon Direktifinin uygulanması için Lüxemburg'a ek uygulama süreleri verilmesiyle ilgili 14 Mayıs 1997 tarihli Komisyon Kararı


  51. 97/603/EC: Telekomünikasyon pazarında tam rekabet ile ilgili 90/388/EEC sayılı Komisyon Direktifinin uygulanması için İspanya'ya ek uygulama süreleri verilmesiyle ilgili 10 Haziran 1997 tarihli Komisyon Kararı


  52. 97/607/EC: Telekomünikasyon pazarında tam rekabet ile ilgili 90/388/EEC sayılı Komisyon Direktifinin uygulanması için Yunanistan'a ek uygulama süreleri verilmesiyle ilgili 18 Haziran 1997 tarihli Komisyon Kararı


  53. 447/98/EC: Teşebbüsler arası yoğunlaşmaların denetlenmesi hakkında 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğünde öngörülen bildirimlere, sürelere ve sözlü savunma toplantılarına ilişkin 1 Mart 1998 tarihli Komisyon Tüzüğü


  54. 994/98/EC: Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmanın 92 ve 93'üncü maddelerinin bazı yatay devlet yardımlarına uygulanmasına ilişkin 7 Mayıs 1998 tarihli Konsey Tüzüğü


  55. 1540/98/EC: Gemi inşa sanayiine uygulanacak devlet yardımlarına ilişkin yeni kuralları belirleyen 29 Haziran 1998 tarihli Konsey Tüzüğü


  56. 2842/98/EC: AT Antlaşmasının 85 ve 86'ıncı maddelerindeki belirli usuller hakkında tarafların sözlü savunmalarına ilişkin 22 Aralık 1998 tarihli Komisyon Tüzüğü


  57. 2843/98/EC: Rekabet kurallarının ulaştırma sektörüne uygulanması hakkındaki 1017/68/EEC, 4056/86/EEC ve 3975/87/EEC sayılı Konsey Yönetmeliklerinde yer alan başvuru ve bildirimlerin form, içerik ve diğer detaylarını düzenleyen 22 Aralık 1998 tarihli Komisyon Tüzüğü


  58. 659/1999/EC Antlaşmanın 93'üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin detaylı kuralları belirleyen 22 Mart 1999 tarihli Konsey Tüzüğü


  59. 2790/1999/EC: Antlaşmanın 81'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının dikey anlaşmalara ve uyumlu eylem kategorilerine tatbik edilmesi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli Komisyon Tüzüğü


   


   Sayfa : 3/5
   <12345>